четверг, 5 сентября 2013 г.

Tapmacalar

Tapmacalar


Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının geniş yayılmış olan şəkillərindən biri də çoxvariantlılığı ilə seçilən tapmacalardır. Hər hansı bir əşya və ya hadisəni bənzətmə yolu ilə göstərən, nəzm və nəsr şəkilli bu yığcam məcazi ifadələrin qayəsi insanları düşünməyə sövq etməkdir.


.::YÜKLƏ::.

//http://duddud.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий