вторник, 6 августа 2013 г.

Menecment - Azərbaycanca ekitab - zerifler

Menecment - Azərbaycanca ekitab

 • Menecmentin mahiyyəti və metodoloji əsasları
 • Firmaların təsnifləşdirilməsi və onların öyrənilməsi və onların öyrənilməsi metodikası
 • Firmaların təsnifləşdirilməsi.
 • Firmaların öyrənilməsi metodikası.
 • Firmaların yaradılması və fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
 • Maliyyə və bank menecmenti.
 • İri sənaye firmalarında idarəetmənin təşkili
 • Firmanın inkişaf məqsədləri və strategiyasının işlənib hazırlanması.
 • İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi
 • Menecmentin informasiya təminatı.
 • Sənaye firmalarının idarə olunmasının ümumi prinsipləri.
 • Firmadaxili idarəetmənin mühüm funksiyaları.
 • Marketinqin mahiyyəti, məqsədləri və vəzifələri
 • Marketinq biznes kimi – tətbiq olunma prinsipləri və metodları
 • Marketinq tədqiqatları. Marketinq tədqiqatlarının aparılmasının prinsipləri və konseptual yanaşmalar.
 • Marketinq mühiti
 • Marketinqdə qiymətqoyma
 • Bazarın seqmentlənməsi
 • Mal və marketinq fəaliyyəti. Mövqe tutma
 • Kiçik müəssisə üçün satış və kommunikasiya siyasəti (reklam və PR) və onun səmərəliliyinin ölçülməsi
 • Marketinq strategiyası. Planlaşdırma və nəzarət


.::YÜKLƏ::.

//http://duddud.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий