вторник, 24 сентября 2013 г.

Politologiya - Azərbaycanca dərsliklər

Politologiya - Azərbaycanca dərsliklər


1. Politologiyanın yaranması vҽ inkişafı.
2. Politologiyanın predmeti,obyekti vҽ strukturu.
3. Politologiyanın ҽsas qanunauygunluqları,prinsiplҽri,kateqoriyaları vҽ metodları.
4. Politologiyanın funksiyaları vҽ humanitar elmlҽr sistemindҽ yeri.
5. Siyasҽt xüsusi sosial fenomen kimi..::YÜKLƏ::.

//http://duddud.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий