воскресенье, 15 сентября 2013 г.

Şarl de Koster - Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi

DÜNYA UŞAQ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR
ŞARL DE KOSTER
ULENŞPİGEL VƏ LAMME QUDZAK ƏFSANƏSİ
ONLARIN FLANDRİYA VƏ BAŞQA ELLƏRDƏKİ ŞÜCAƏTİ, QOÇAQLIĞI, MƏZƏLİ MACƏRALARI

Yeni dövr Belçika milli ədəbiyyatının banisi sayılan Şarl de Koster
(1827-1879) öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyata demokratik ideyalar və xəlqilik
ruhu gətirmişdir. Əslən fələməng olan, özü də fransız dilində yazıb-yaradan
görkəmli sənətkar bütün yaradıcılığı boyu zəngin folklordan istifadə etmişdir.
Yazıçının təqdim olunan “Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi” Avropa
xalqlarının bir çoxunun folklorunda rast gəlinən xalq yaradıcılğı motivləri
əsasında qələmə alınmış bir romandır.
.::YÜKLƏ::.

//http://duddud.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий