вторник, 17 сентября 2013 г.

ASİYA XALQLARININ NAĞIL VƏ ƏFSANƏLƏRİ

ASİYA XALQLARININ NAĞIL VƏ ƏFSANƏLƏRİ

DÜNYA UŞAQ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR
ASİYA XALQLARININ NAĞIL VƏ ƏFSANƏLƏRİ

Oxucuların diqqətinə təqdim olunan topluda Asiya ölkələri xalqlarının
əsatir, əfsanə və nağıllarından nümunələr toplanmışdır. Bir-birlərindən
uzaqlarda yaşamalarına, fərqli mədəniyyətlərin daşıyıcıları olmalarına
baxmayaraq, bir qitədə yaşayan həmin xalqların folklor örnəkləri bir-birinə
çox yaxın, hətta bəzi məqamlarda doğmadır. Bu nümunələri insana məhəb-
bət, vətən sevgisi, şərlə barışmazlıq fikri birləşdirir. Burada həmişə xeyir şər
üzərində qalib gəlir..::YÜKLƏ::.

//http://duddud.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий