вторник, 24 сентября 2013 г.

Cəmil Həsənli - SSRİ - Türkiyə: Soyuq müharibənin sınaq meydanı

Cəmil Həsənli - SSRİ - Türkiyə: Soyuq müharibənin sınaq meydanı

Tarix elmləri doktoru, prof. C.Həsənlinin oxuculara təqdim edilən \"SSRİ-Türkiyə: soyuq
müharibənin sınaq meydanı\" monoqrafiyası müəllifin Yaxın və Orta Şərqdə soyuq müharibəyə həsr
edilmiş ikinci araşdırmasıdır. Monoqrafiyada 1939-1953-cü illərdə Sovet-Türkiyə münasibətlərinin
keçdiyi tarixi yol, onun həlledici mərhələləri və dönüş məqamları tədqiq edilmişdir. Yeni açıqlanan
arxiv sənədlərinə istinadən müəllif soyuq müharibənin Türkiyə böhranının, İ.Stalinin fitvası ilə
Ermənistan və Gürcüstan Sovet respublikalarının bu prosesdə fəal iştirakının, habelə Güney Qafqaz
respublikaları arasında başlanmış əsəb savaşının maraqlı tarixi mənzərəsmi yaratmışdır. Rusiya, ABŞ,
Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandakı məxfi sənədlərdən istifadə edərək müəllif göstərir
ki, SSRİ siyasi texnologiyaları dost və sülhsevər Türkiyədən məharətlə düşmən obrazı yaradaraq onu,
milyonlarla Sovet vətəndaşının beyninə yeridə bilmişdi.
Kitab beynəlxalq münasibətlər tarixi ilə məşğul olan


.::YÜKLƏ::.

//http://duddud.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий