суббота, 9 ноября 2013 г.

Kompüter təhlükəsizlik alqoritmlərinin proqramlaşdırılması (Kriptoqrafiya)

Kompüter təhlükəsizlik alqoritmlərinin proqramlaşdırılması (Kriptoqrafiya)

Simmetrik şifrələmə alqoritmləri ilkin mətnin emalı üsulları ilə fərqlənirlər.
(Bloklu şifrələmə və axınlı şifrələmə üsulları mövcuddur).
Mətnin blokuna, müsbət tam ədəd və ya bir neçə müsbət tam ədədlər kimi
baxılır. Blokun uzunluğu ikinin qüvvətinə bərabər seçilir. Bloklu şifrələmə
alqoritmlərinin çoxunda aşağıdakı növ əməliyyatlar istifadə edilir:
- cədvəlli əvəzetmə, bitlərin bir qrupu başqa qrup bitlərlə əvəz edilir. Bu Sbox
adlanır;
- yerdəyişmə ilə, məlumatın bitlərinin yerləri dəyişdirilir;
- 2 moduluna görə cəmləmə əməliyyatı. XOR və ya  işarələnir;
- 232 və ya 216 modula görə cəmləmə əməliyyatı;
- bir neçə bit dövrü sürüşdürmə.


.::YÜKLƏ::.

//http://duddud.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий