суббота, 31 августа 2013 г.

YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ ƏSƏRLƏRİ - ÜÇ CİLDDƏ

YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ ƏSƏRLƏRİ - ÜÇ CİLDDƏ

İstedadlı nasir, milli ədədbiyyatmızda tarixi roman janrının ən qüdrətli
yaradıcılarından biri, hekayə ustası, dramaturq, publisist, alim, folklor
tədqiqatçısı, maraqlı xatirələr müəllifi, pedaqoq, ictimai xadim və bütün bu
müxtəlif cəhətlərin ümumi nəticəsi olan yüksək ziyalı anlayışını ömrü boyu
şərəflə daşıyan Yusif Vəzir Çəmənzəminli zəngin və mürəkkəb bir həyat
yolu keçmiş, gördüklərini, yaşadıqlarını, düşündüklərini parlaq bədii boyalarla
əks etdirmiş və mədəniyyətimiz tarixində həmişə yaşayacaq qiymətli
bir irs qoyub getmişdir.
.::YÜKLƏ::.

//http://duddud.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий