воскресенье, 18 мая 2014 г.

Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

Xəbərin ardından kitabı yükləyə bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini,
vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını,
vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının
vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi
qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli
şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını müəyyən edir.


.::YÜKLƏ::.

//http://duddud.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий